Important, “Usuaris port”

Adjunt comunicació del Capità Marítim de Barcelona sobre el costum de deixar connectada l’embarcació a les torretes del port i les seves possibles conseqüències, de moment només afecta als ports de la demarcació de Barcelona però que hauríem de tenir en compte.Comunicació torretes elèctriques

Comunicacion torretas electricas