Projecte d’Ampliació del Port

PROJECTE AMPLIACIÓ PORT CLUB NÀUTIC HOSPITALET-VANDELLÒS

 

El projecte bàsic, que s’adjunta, és el resultat de nombrosos esborranys que es varen estudiar i valorar amb anterioritat. Aquest projecte es va presentar a l’Ajuntament i es va adjuntar a l’últim i vigent “Pla d’Ordenació Urbanística Municipal” (POUM).

En aquest projecte cal destacar:

-Duplica la superfície d’aigua destinada a amarratges.

-Duplica la superfície destinada a pantalans.

-Representa un increment de 392 amarratges, elevant el percentatge de major dimensió.

-Augmenta considerablement el calat actual, garantint més de quatre metres.

-Soluciona les dificultats actuals d’agitació interior i aterrament de la bocana, problemes que Ports de la Generalitat ha posat de manifest en diferents estudis de ports de Catalunya. 

-És respectuós amb les praderes de posidònia mediterrània properes.

-Justifica la construcció d’un equip de Lifting, per les embarcacions de major mida.

-Integrat en la remodelació del passeig marítim, amb una prolongació per vianants del mateix, fins un mirador amb amplies vistes al mar.

-Amb l’import de l’ampliació s’obté: l’ampliació esmentada i una ampliació de la concessió actual, en extensió (l’actual més el nou) i termini, (25 anys de concessió per l’actual i el nou, a comptar des de el 2031).

-Si no hi hagués ampliació, per aconseguir una nova concessió, nomes de l’actual, caldria fer una inversió molt important, abans del 2031.

El Pla Especial, penúltim document a presentar a l’Administració, està en fase d’execució, amb la col·laboració de l’Ajuntament. Aprovat aquest document, caldrà procedir a una Assemblea de socis, monogràfica, per la seva discussió i, en el seu cas, aprovació del projecte, tal com s’ha vingut explicant en les últimes Assemblees. Finalment, i com últim document, es redactarà el Projecte Constructiu. Tots els tràmits i actuacions esmentades s’han efectuat, durant aquests darrers anys, d’acord a les directrius rebudes de la Generalitat de Catalunya.

veure: PROJECTE_BASIC