Dragatge de la bocana

L’11 de juny de 2022, han finalitzat els treballs de dragatge de la bocana del port.

S’han extret aproximadament 20.000 m3 i s’ha aconseguit uns 4 metres de calat a la bocana.

Una cordial salutació, la Junta Directiva.