Nova Junta Directiva

Composició de la Junta Directiva de les eleccions celebrades el 24 de setembre, agrair als socis la seva participació