Bandera Blava

BaBandera Blava 2016

Compromiso CNHV con la Bandera Azul

Diploma Bandera Azul embarcaciones

Como obtener la Bandera Azul para embarcaciones

Mares limpios

Como hacer la gestión de residuos

Declaración Política ambiental

Distinción Temática 2013

Triptico RAEE 1

Triptico RAEE 2

Alguers de Fanerògames

Caulerpa racemosa

 

 

Entrar en la :  web bandera blava

Entrar en la : ISO 14.001

Som el primer port de Catalunya al qual s’ha concedit la distinció temàtica especial de:

GESTIÓ DE RESIDUS URBANS, RESIDUS D’APARELLS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS I RESIDUS DE PILES I ACUMULADORS

La Bandera Blava és per al nostre Club un símbol de distinció del qual ens sentim especialment orgullosos, per això està present en tots i cadascun dels actes que es duen a terme en el mateix. Per al seu coneixement i difusió, és ja hàbit per al personal d’aquest Club Nàutic el informar tant a socis com a transeünts del significat de la Bandera Blava.

Queden a la seva disposició, al Local Social, tota la documentació i vídeos sobre aquest tema. Coneixement i conservació de la flora i fauna marina. Normes sobre la recollida d’olis i productes tòxics. Normes de comportament en el mar. En aquest aspecte, vam dedicar una Jornada Ecològica “Amics de la Mar” realitzada des de 1997, sense interrupció, amb la col·laboració de l’Escola de Busseig “Glup’s”, Creu Roja del Mar, l’Ajuntament de la Vila i una infinitat de voluntaris, vam organitzar una neteja del fons del Port Esportiu. Al final de la jornada el vam celebrar amb una barbacoa.

És la nostra intenció que a l’Escola de Vela, reconeguda per la Federació Catalana i a través dels monitors titulats, que la tasca formativa no es limiti a coneixements nàutics, considerem igualment important inculcar als alumnes el respecte i amor que tots nosaltres professem al mar , i per tant al medi ambient.